Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH NHÀ ĐỒNG HIỆP
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 5-03, Tòa nhà số 55 đường Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 84 8 628 73430 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 211 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 5-03, Tòa nhà số 55 đường Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 211.rar 237 KB