Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH METROPOLIS HÀ HỘI
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lô đất HH, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 287 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Lô đất HH, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HĐM 287-HĐMBCHCC-Melodia-final.docx 61 KB