Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Hàng không VietJet
Mã số thuê:
Địa chỉ: 302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 14 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Vận chuyển hành khách đường hàng không
Địa chỉ: 302/3 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HĐM 14_Công ty CP Hàng không VietJet.rar 126 KB