Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN TRUNG TÂM
Mã số thuê:
Địa chỉ: P900, Tầng 9, Tòa nhà IPH, số 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 467 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Cung cấp nước sinh hoạt
Địa chỉ: P900, Tầng 9, Tòa nhà IPH, số 241 Xuân Thủy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20180810_VHSL_Mau_HD Nuoc.doc 159 KB