Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Ban Quản lý dự án Thiết chế công đoàn – Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
Mã số thuê:
Địa chỉ: 82 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0243.960.8989 Fax:
Người đại diện: Nguyễn Tiến Hải
Điện thoại: 098.186.6881
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 61 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 82 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 61-hdmb-final.docx 172 KB