Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Toyota Huế
Mã số thuê:
Địa chỉ: 1. Ảnh các sản phẩm 2. Thông số các size tương ứng với với chân dài bao nhiều cm 3. Báo giá từng mẫu
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 158 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Lô C, khu đô thị Phú Mỹ An, đường Tố Hữu, phường An Đông, TP. Huế
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HĐM 158-hdmb-final.rar 163 KB