Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN PHAN NGUYỄN
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số N8A-19, đường Nguyễn Thị Thập, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 460 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số N8A-19, đường Nguyễn Thị Thập, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM 460 - HDMB final.doc 506 KB