Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ ĐẦU TƯ VIỆT NAM
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 351 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Cung cấp nước sinh hoạt
Địa chỉ: Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HĐM 351 - 20180714_VHM_Mau_HD Nuoc.doc 158 KB