Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạch, Tp. HCM
Điện thoại: 0938.313.800 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 166 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạch, Tp. HCM
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 166-hdmb final.docx 80 KB