Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH BHNT Prudential Việt Nam
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 22 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Bảo hiểm nhân thọ
Địa chỉ: Tầng 25, Tòa nhà Trung tâm Thương mại Sài Gòn, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: HĐM 22.rar 191 KB