Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY VTC DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH SỐ
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 65 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024. 4450.1186 Fax:
Người đại diện: TốngThị Bích Đào
Điện thoại: 0984.082.011
Email: dao.tong@vtc.vn
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 251 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Truyền hình trả tiền
Địa chỉ: Số 65 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 251 FINAL.rar 940 KB