Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI NHÀ RỒNG
Mã số thuê:
Địa chỉ: 34-35 Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ Liên hệ: Toà nhà CII, số 152 Điệu Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022 HÐM 122 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 34-35 Bến Vân Đồn, phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ Liên hệ: Toà nhà CII, số 152 Điệu Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 22HDM 122.docx 114 KB