Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Phát triển Thành phố Xanh
Mã số thuê:
Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 06 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HDM 06 - Thành phố xanh.docx 81 KB