Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THUONG MẠI DU LỊCH VŨNG TÀU - SÀI GÒN
Mã số thuê:
Địa chỉ: 93 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, T.p Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 186 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 93 Lê Lợi, phường Thắng Nhì, T.p Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HDM 186 - hdmb-final.doc 286 KB