Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Truyền Thông Vega
Mã số thuê:
Địa chỉ: Phòng 803, tầng 8, tòa nhà VET số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đo, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 112 Danh mục: Lần đầu
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Truyền hình trả tiền
Địa chỉ: Phòng 803, tầng 8, tòa nhà VET số 98 đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đo, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HDM 112-hop dong-final (1).docx 36 KB