Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC NHẬT HOA
Mã số thuê:
Địa chỉ: V5, lầu 3, tòa nhà Sunrise City, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện: Nguyễn Cao Cường
Điện thoại: 0978885894
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 55 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: V5, lầu 3, tòa nhà Sunrise City, số 23 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 55-hdmb-final.docx 125 KB