Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN PHÁT TÂN THUẬN
Mã số thuê:
Địa chỉ: 186 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Tp. HCM
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 101 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 186 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 6, quận 3, Tp. HCM
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 101 - hdmb final.docx 116 KB