Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Megamax Việt Nam
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 10, 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0988.886.728 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 255 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ truy nhập Internet.
Địa chỉ: Tầng 10, 381 Đội Cấn, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 255 - Hop dong mau Internet_19.12.19.doc 251 KB