Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TÂN VĂN HOA
Mã số thuê:
Địa chỉ: 16D Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ liên hệ: 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 179 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 16D Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1, TP. Hồ Chí Minh Địa chỉ liên hệ: 191 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022 HĐM 179_CTCP XD va TM Tân Văn Hoa-HDMB-CHCC.docx 86 KB