Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH CÁP VIỆT NAM
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 844 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 16HÐM 1279 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Truyền hình trả tiền
Địa chỉ: Số 844 đường La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 16-HĐM-1279-Hợp-đồng-combo-tổng-hợp-analog-net.-số-net-V3-toàn-quốc.rar 30 KB