Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY Cổ phần Nghe nhìn Toàn Cầu
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 26-E 2a, đường số 1, khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21 HÐM 120 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Truyền hình trả tiền
Địa chỉ: Số 26-E 2a, đường số 1, khu biệt thự Phú Thịnh, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21 HĐM 120.rar 96 KB