Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Lạc Viên Cửu Cao
Mã số thuê:
Địa chỉ: Thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 186 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Thôn Hạ, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, Hưng Yên
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 22HDM 186-hdmb-final.doc 394 KB