Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Viễn thông Mobifone
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022 HÐM 127 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Truyền hình trả tiền
Địa chỉ: Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 22HDM 127.rar 103 KB