Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BẮC PHƯỚC KIỂN
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 1 Chung cư The Mansion, 13E Nguyễn Văn Linh, ấp 5 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 468 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 1 Chung cư The Mansion, 13E Nguyễn Văn Linh, ấp 5 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM 468 final.rar 8095 KB