Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây dựng
Mã số thuê:
Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 87-88 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 265 Lê Hồng Phong, phường 8, TP. Vũng Tàu
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20 HDM 87-88.rar 901 KB