Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI THỊNH
Mã số thuê:
Địa chỉ: 110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 31 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HDM 31-hdmb-final.doc 490 KB