Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Phương Đông
Mã số thuê:
Địa chỉ: Khu C1, đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: 024.3825.4646 Fax:
Người đại diện: Nguyễn Anh Tuấn
Điện thoại: 0913.991.981
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 188 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Khu C1, đường Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19-HĐM 188-_-hop-dong-mua-ban-can-ho-phuong-dong-final.doc 384 KB