Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Nova Nam Á
Mã số thuê:
Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 18 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 36-38 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: HĐM 18.rar 187 KB