Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NOVA RICHSTAR
Mã số thuê:
Địa chỉ: 241 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028.391.53666 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 19 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 241 Hòa Bình, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: HĐM 19.rar 183 KB