Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ THUẬN PHÁT
Mã số thuê:
Địa chỉ: P101 tòa nhà CT4-Vimeco, Lô H1, Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 32 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: P101 tòa nhà CT4-Vimeco, Lô H1, Nguyễn Chánh, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20HDM 32-hdmb-final.doc 530 KB