Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Phát triển Thiên Niên Kỷ ( nhận sáp nhập từ Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký HĐTM,ĐKGDC và được chấp nhận theo mã số 18HĐM 31 ngày 09/2/2018)
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 20A toà nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18 HÐM 31 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tầng 20A toà nhà Vincom Center Đồng Khởi, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, tp Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM-31-HDMB-docx_THIEN-NIEN-KY-KE-THUA.docx 54 KB