Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng Cty dịch vụ viễn thông
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 22 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Truyền hình trả tiền
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20 HDM 22.rar 325 KB