Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Tập đoàn Vật tư Nông nghiệp K-Homes
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 27 đường 2 Tháng 4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 404 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 27 đường 2 Tháng 4, phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HĐM 404 - HĐMB-final.docx 71 KB