Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN NHH MIZUKI
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lầu 5, số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
Điện thoại: 028.5413.8207 Fax:
Người đại diện: Ngô Ngọc Minh Hợp
Điện thoại: 0913.914.530
Email: hop.ngo139@gmail.com
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 250 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Lầu 5, số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.Tân Phú, Q.7, Tp.HCM
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 250-hdmb-final.doc 326 KB