Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH MTV VIỄN THÔNG QUỐC TẾ FPT
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCN Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 20 HÐM 57 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất
Địa chỉ: Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận, KCN Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp. HCM, Việt Nam.
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 20 HDM 57-HOP DONG-final.doc 188 KB