Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CÔ PHẦN MOBICAST
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tầng 4, V1 Home City, 177 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21 HÐM 65 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất
Địa chỉ: Tầng 4, V1 Home City, 177 phố Trung Kính, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21 HDM 65.rar 30 KB