Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện: Nguyễn Huy Tùng
Điện thoại: 0913.086.097
Email: nhtung@vnpt.vn
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 242 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ điện thoại cố định mặt đất
Địa chỉ: Tòa nhà VNPT, số 57 phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 242 final.rar 290 KB