Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Viễn thông Intercom Việt Nam
Mã số thuê:
Địa chỉ: Phòng 601, tầng 6, tòa nhà 57 Trần Quốc toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 0988.886.728 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 235 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ truy nhập Internet.
Địa chỉ: Phòng 601, tầng 6, tòa nhà 57 Trần Quốc toản, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 235 _Hop dong mau Internet_15.11.19.doc 249 KB