Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN VIE CHANNEL
Mã số thuê:
Địa chỉ: 222 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 169 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Truyền hình trả tiền
Địa chỉ: 222 Pasteur, phường Võ Thị Sáu, quận 3
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 2022HĐM 169 [VieON] Mau HĐ Dich Vu Truyen Hinh Tra Tien (v8).1.docx 61 KB