Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Mã số thuê:
Địa chỉ: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện: Nguyễn Cao Cường
Điện thoại: 0978885894
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 56 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 313B-315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 56 - hdmb-final.docx 88 KB