Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Cảnh Sông
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 16HÐM 1018 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 608 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 16HĐM1018-2016.08.8.HĐMBmẫuCôngtyCảnhSông.doc 302 KB