Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP đầu tư xây dựng và TM Phú Thịnh
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 17 ngõ phố Hàng, phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Điện thoại: 0982.847.382
Email: thanghanoitv@gmail.com
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 229 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Số 17 ngõ phố Hàng, phường Phú Thịnh, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 229 -hdmb-final.doc 482 KB