Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh
Mã số thuê:
Địa chỉ: 110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 18HÐM 423 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 110-112 Trần Quốc Toản, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 18HDM423-HDMB-final.doc 494 KB