Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Thương mại Dịch vụ Minh Hưng
Mã số thuê:
Địa chỉ: Văn phòng giao dịch C6 đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 87 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Văn phòng giao dịch C6 đường Tân Thới Nhất 8, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. Hồ Chí Minh
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 1650524030177-11070085-HỢP ĐỒNG MẪU SỐ 01.MINH HƯNG-ĐĂNG KÝ LẦN 2.docx 116 KB