Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Viễn thông Viettel-Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội
Mã số thuê:
Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.62776789 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 66 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ thông tin di động mặt đất ( hình thức thanh toán: trả sau); Dịch vụ thông tin di động mặt đất (hình thức thanh toán: trả trước)
Địa chỉ: Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HĐM 66.rar 689 KB