Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ QI.
Mã số thuê:
Địa chỉ: Lô U.14b-16a, Đường số 22, khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, VN
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 21HÐM 63 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Dịch vụ truy nhập Internet.
Địa chỉ: Lô U.14b-16a, Đường số 22, khu chế xuất Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Q.7, TP.HCM, VN
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 21HĐM 63.rar 129 KB