Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Lạc
Mã số thuê:
Địa chỉ: 62 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 2022HÐM 168 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 62 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 1661236098691-13096267-Hop dong An Lac _ 18 08 2022.docx 100 KB