Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ
Mã số thuê:
Địa chỉ: 135/37/20 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạch, Tp. HCM
Điện thoại: 0913916775 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 162 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: 135/37/20 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạch, Tp. HCM
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 162-hdmb-final.rar 187 KB