Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Tổng công ty Hàng không Việt Nam
Mã số thuê:
Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Điện thoại: 090 326 7790 Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 19HÐM 127 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Vận chuyển hành khách đường hàng không
Địa chỉ: 200 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: 19HDM 127 vna.rar 298 KB