Trang chủ Danh sách hợp đồng mẫu đăng ký tại Cục
Thông tin doanh nghiệp
Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần tập đoàn Nam Cường
Mã số thuê:
Địa chỉ: Tòa nhà NAM CUONG BUILDING, Km 4 đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Điện thoại: Fax:
Người đại diện:
Điện thoại:
Email:
Thông tin hợp đồng mẫu
Mã hồ sơ đăng ký: 16HÐM 304 Danh mục:
Loại hàng hóa/ dịch vụ: Mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp
Địa chỉ: Tòa nhà NAM CUONG BUILDING, Km 4 đường Lê Văn Lương kéo dài, phường La Khê, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội
Đối tượng áp dụng:
Phạm vi áp dụng:
File: HDM_304.zip 96 KB